Hjälp till att återplantera träd på savannen i Kongo.


Hjälp till att återplantera träd på savannen i Kongo. 25 kr motsvarar ett träd som kan ge skugga för skolbarn eller inkomst till familjen

Tillsammans med vår systerkyrka i Republiken Kongo (Brazzaville) återplanterar vi 5000 hektar för att vi tror på en hållbar värld åt alla. Familjer i byarna får mark och grödor till att skaffa sig en inkomst och på skolgårdarna planteras det träd tillsammans med elever och föräldraföreningarna. Med din gåva kan vi fortsätta detta viktiga arbete.

Swisha 25 kr eller mer till 900 32 86 märk ”återplantering”.

100 kr
ger 4 fruktträd för en familj

Trädplantor

250 kr
ger 10 träd och
grödor till en by.

500 kr
ger 20 träd för skugga på en skolgård.

Var med i återplanteringen!

Swish: 900 32 86 | Bankgiro: 900-3286

Märk betalningen med ”återplantering”.

En hållbar värld för alla

Vi lever i en tid då omvändelse och handling är nödvändiga för jordens och människans existens. Därför vill vi stötta systerkyrkors arbete med att motverka miljöhot och klimathot, och vi vill också hjälpa dem att göra allt arbete mer hållbart.

Människan har fått uppdraget att förvalta Guds skapelse. Den är idag hotad av klimatförändringar, miljöförstöring och radikalt minskad biologisk mångfald. Detta innebär allvarliga hot mot själva skapelsens existens, och därmed också mot människans.

Giving tuesday

Giving Tuesday är en motrörelse till Black Friday och all konsumtionskampanj i dessa tider med fokus på givande och social hållbarhet. Vi vill med den här kampanjen ge ett alternativ att vara med och bidra till något som färändrar liv och förutsättningar för våra syskon i andra delar av världen.

Equmeniakyrkan stöttar flera olika miljö- och klimatprojekt tillsammans med våra systerkyrkor runt om i världen. Detta är exempel på projekt som pengarna från vår insamling går till inom Equmeniakyrkans internationella missionsarbete.