Förbön med tända värmeljus - Foto Mikael Lindholm

Insamling till det Nationella arbetet

I slutet av april har vi en viktig insamling. Då uppmuntrar vi församlingarna att ge sin kollekt till kyrkans mission i Sverige. Vårt uppdrag och vår vision är tydlig. Vi är en kyrka där mötet med Jesus förvandlar liv! Runt om i hela landet ser vi det hända. Både inom och utanför kyrkans väggar.

Datum

Insamlingsdagen är 26 april 2020 men du kan skänka pengar hela året.

Ge din gåva

Ge din gåva i kollekten, Swish eller via Bankgiro (90-konto).
Märk betalningen med ”Nationellt arbete”.
Swish: 900 32 86
Bankgiro: 90 03 28-6

Observera att innehållet på denna sida är för insamlingen 2019. Vi planerar och arbetar med material för 2020 års insamling.

Våra fängelse-, sjukhus- och studentpastorer möter människor i livets alla situationer. Vi sprider hopp med det stora engagemanget för flykting- och migrationsfrågor och i vårt klimatarbete.

Pengarna vi samlar in går också till att stötta och utveckla lokala församlingar. Ett av målen är att nya människor som kommer till tro på Jesus ska öka med 3% varje år. Ett annat mål är att se 50 nya församlingar/gemenskaper växa fram över hela vårt land.

Uppdraget är skarpt och stort och det är tydligt för oss att ensam inte är stark. Vi behöver varandra och vi behöver samverka som enskilda, som församlingar, regionalt och nationellt. Var med idag och gör skillnad!

Ge en gåva - logobricka

Toppbild: foto Mikael Lindholm