Hand som håller i en pusselbit

Kyrkoavgiften

Kors med församlingsnamn

1% gör skillnad för din församling

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till din församling och det arbete som din församling gör genom Equmeniakyrkan. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och gör det enklare för församlingen att planera sin ekonomi.

Bli kyrkoavgiftsgivare

Kyrkoavgiften är en gåva till församlingen

68 procent går direkt till den församling som du själv väljer, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare.

Diagram över fördelningen av kyrkoavgiften. 68% till församlingen, 19% till församlingsutveckling, 10% till pionjärsatsningar, 3 % administration

Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 procent är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.

Lasse Svensson, kyrkoledare
Lasse Svensson

Equmeniakyrkans vision lyder: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Jag tror att Sverige behöver förvandlas och förändras. Det måste börja med att människor förändras. Det måste börja med att du och jag förändras. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro. Det handlar om vår trovärdighet. Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i.

I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge din kyrkoavgift till din församling är både klokt och viktigt och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete.

Har du inte skickat in ditt medgivande till kyrkoavgift ännu så tycker jag att det är dags nu. Nästan 20 000 av våra medlemmar har redan gjort det, så skicka in ditt medgivande redan idag!

Lasse Svensson, Kyrkoledare

Medlem i annat samfund?

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet. Du kan också välja att vara kvar men då ge en dubbel kyrkoavgift, vilket innebär 1% till respektive samfund.

Obligatorisk begravningsavgift

Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem i Equmeniakyrkan eller inte.

In english

Link to sign up secure on our website and authorise with Bank-ID

Utträde ur Svenska kyrkan

Flytt i samband med byte av församling

Om du byter församling inom Equmeniakyrkan kan du flytta med din kyrkoavgift till den nya församlingen. Fyll i digitalt online eller ladda hem blanketten och skicka in.

Länk att fylla i blanketten säkert på vår hemsida och signera med Bank-ID

Ändra från ett bildarsamfund till Equmeniakyrkan

Här kan du ge ditt samtycke för flytt av kyrkoavgiften via webben (kommer snart) eller genom att ladda hem blankett (pdf)

Uppsägning av din kyrkoavgift


Informationsmaterial

Kontakt

För att bli ny kyrkoavgiftsgivare eller byta mottagande församling
Inger Ågren, insamlingshandläggare
inger.agren@equmeniakyrkan.se
08 – 580 031 12


Information om kyrkoavgiften

  • Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivande-blankett gäller som samtycke.
  • Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten.
  • Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
  • Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela kyrkoavgiften till församlingarna.
  • Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från Equmeniakyrkan.
  • Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten.
  • Medgivandet till kyrkoavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
  • Vid uppsägning eller ändring ska en ändringsblankett eller uppsägningsblankett fyllas i och undertecknas. Blanketten ska postas och vara trossamfundet tillhanda före den 1 nov för att den nya församlingen ska få kyrkoavgiften fr o m 1 januari nästkommande år. Det samma gäller vid uppsägning för att det inte ska dras någon avgift fr o m 1 januari nästkommande år.

Uppgifter om fördelning av kyrkoavgiften till de olika församlingarna.

Kyrkoavgifter, summa till kassörer 2020

Kontaktperson

Inger Ågren

Inger Ågren

Insamlingshandläggare

08-580 031 12

inger.agren@equmeniakyrkan.se