Skattereduktion

Ett flertal ändamål inom vårt internationella och nationella arbete ger dig avdragsrätt för dina gåvor till dessa. Det är inte alla projekt utan specifika projekt som går till olika sociala ändamål: sjukvård, fattigdomsbekämpning, skolor mm. Enligt Skatteverkets kriterier kan endast gåvor till vetenskaplig forskning och social verksamhet ge skattereduktion.

Vad gäller för att få avdragsrätt på gåvor?

  • Ge en gåva på minst 200 kronor vid varje tillfälle. 
  • För inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.
  • Ange projektnummer och ditt personnummer i meddelanderutan.
  • När du ger en gåva till Equmeniakyrkans avdragsgilla ändamålskonto, så behöver du som givare inte informera Skatteverket, Equmeniakyrkan skickar in kontrolluppgifterna förutsatt att vi har ditt personnummer.
Internationella verksamhetskonton 2020Länk till projektbeskrivning
Globalt
42230 GLOB Katastroferhttps://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/katastroffonden/
 
Myanmar
43240 MM Humanitärt https://equmeniakyrkan.se/projekt/flyktingar-fran-burma/
 
Indien
43350 IN Hälso- och sjukvårdhttps://equmeniakyrkan.se/projekt/halso-och-sjukvard-3/
43370 IN Utvecklingsarbete Teodorihttps://equmeniakyrkan.se/projekt/rehabilitering-for-barn-med-funktionsvariationer/
43380 IN Utbildninghttps://equmeniakyrkan.se/projekt/utbildning-i-norra-indien/
43400 IN Stipendierhttps://equmeniakyrkan.se/projekt/stipendier-till-barns-skolgang/
43410 IN Alkoholrehabilitering (nytt namn)
 
Pakistan
43761 PK Utbildning Thalita Kumihttps://equmeniakyrkan.se/projekt/talitha-kumi-kvinnocenter/
 
Thailand
43870 TH MEDF mikroekonomihttps://equmeniakyrkan.se/projekt/mikroekonomi/
 
Båda Kongoländerna
44020 Hälsovård Kongo
 
Kongo Brazzaville
44260 CG Socialt arbetehttps://equmeniakyrkan.se/projekt/sociala-och-humanitara-insatser/
44270 CG Hälso- och sjukvårdhttps://equmeniakyrkan.se/projekt/halso-och-sjukvard-2/
44310 CG Gothia idrottsskolahttps://equmeniakyrkan.se/projekt/idrottsskola-2/
 
Kongo Kinshasa 
44560 CD Socialt arbetehttps://equmeniakyrkan.se/projekt/skolavgifter-och-matpaket/
44570 CD Hälso- och sjukvårdhttps://equmeniakyrkan.se/projekt/halso-och-sjukvard/
44571 CD Hälsovård CEChttps://equmeniakyrkan.se/projekt/halso-och-sjukvard/
44573 CD Hälsovård CEBUhttps://equmeniakyrkan.se/projekt/halso-och-sjukvard/
44610 CD Idrottsskola CFS Kimpesehttps://equmeniakyrkan.se/projekt/idrottsskola/
44620 CD Utbildninghttps://equmeniakyrkan.se/projekt/utbildning/
44641 CD Vaccinationsprojektet Mai Ndombehttps://equmeniakyrkan.se/projekt/halso-och-sjukvard/
 
Liberiahttps://equmeniakyrkan.se/projekt/hope-for-the-deaf/
 
Ecuador
45170 EC Hälsa (våld i nära relationer)https://equmeniakyrkan.se/projekt/mot-vald-i-hemmet-och-narmiljon/
45200 EC Utbildninghttps://equmeniakyrkan.se/projekt/stod-till-skolor/
 
 MENA
46210 Syrien humanitärt
 
 Litauen
46820 LT Socialt arbetehttps://equmeniakyrkan.se/projekt/socialt-arbete-litauen/
 
Ryssland
46950 RU Socialt arbete
 
Centralasien
47520 Centralasien socialt
 
47600 Vitrysslandhttps://equmeniakyrkan.se/projekt/sociala-fonden/
 
47700 Rumänien/Bulgarien socialthttps://equmeniakyrkan.se/projekt/socialt-arbete-rumanien-bulgarien/