Gemensam Framtid ber i advent

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Församlingarna i Gemensam Framtid börjar sitt första kyrkoår tillsammans. Ännu återstår ett stort arbete i uppbyggnaden av det nya. Mycket kan vi redan göra tillsammans, som att be för varandra och för världen.

Fokusområde Bibel och bön fick i uppdrag att formulera en bön att be tillsammans i församlingens gudstjänst på första advent. Den är formad för växelläsning så att många kan vara med. Gemensam Framtid samlas för att be. Det är förhoppningsfullt.

Med önskan om en välsignelserik advent,
Per Westblom, Tomas Hammar, Ulla Marie Gunner

Adventsbön

L    Jesus Kristus, vi kommer till dig,
I     Du som kommer oss till mötes.
II   Vi kommer med längtan och förväntan på din närvaro
A    Tack för att du möter oss var och en med varma ögon

L     Jesus Kristus, vi hoppas på dig
I      Du som kommer ur Guds framtid
II    Vi ber för alla församlingar som vill en gemensam framtid
A     Låt Guds goda Ande leda oss att följa din väg

L     Jesus Kristus, vi vill leva med dig
I      Du som rider på åsnan, du som vandrar med fötterna på jorden
II    Vi ber om mod att vara en kyrka som vågar din anspråkslöshet
A     Hjälp oss att leva i din frälsning för skapelsens helhet

L     Jesus Kristus, vi kommer med förtvivlan
I      Du vet vår oro över ondskans och våldets krafter
II    Vi ber för människor som drabbas – för offer och förövare
A     Inneslut oss alla din barmhärtighet. Hjälp oss att leva fred

L     Jesus Kristus, vi kommer med vår glädje
I      Du ger oss liv, gåvan att älska, kraft för den dag som är
II    Vi ropar vårt Hosianna och ber om din välsignelse
A     Över din värld, över hela din kyrka, över oss var och en. Amen

Alternativt sätt att be – dela läsningen så att två grupper ber varannan rad: I/II.

Bönen som PDF >

Se Fokusområde Bibel & Bön >