Publicerat 

Stockholm

Syd • Väst • Öst • Stockholm • Svealand • Mitt • Nord


Region Stockholm

Norrmalmskyrkan, Stockholm, 2013-02-09

”Tjuvstartart”
10.30 Seminarium: Vad menar vi med storstadsregion? Anders Jonåker leder gemensamt samtal.

12.00 Lunch, var och en får själv köpa lunch någonstans runt Odenplan.

13.00 Välkommen
Mikael Ivarsson, processledare region stockholm

Häråt vill vi!
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare Gemensam Framtid. Ida Hennerdal, equmenias ordförande

13.30 Tre spår att välja bland:

  • musikens i gudstjänstens utveckling
    Lena Wohlfeil, Michael Johnsson
  • styrelsens roll i församlings- och föreningsutveckling
    Sune Fahlgren, Johan Gunnarsson
  • equmenia + scout = equmeniascout
    Lena Eriksson, Ida Hennerdal

15.00 Bildarmöte för regionen

17.00 Gudstjänst
Olle Alkholm predikar

 

Under dagen serveras fika

Läs om det generella upplägget på bildarmötena här »

Ansvarig för nomineringskommittéarbetet i equmeniaregionen: ida.hennerdal(at)equmenia.se


Mikael Ivarsson, Olle Alkholm, Ida Hennerdal


Lena Wohlfeil, Lena Eriksson

 

Här nedaför finns info som rör equmenias bildarmöte:

Handlingarna kommer finnas utskrivna på plats när vi möts

Förslag på dagordning

Normalstadgar för regioner inom equmenia

Regionens ekonomi

 

Förslag på styrelse och valberedning:
(Det kommer komma upp här nedan så snart som möjligt)

förslag på ordförande:

Markus Landgren

Jag tror att equmenias lokalföreningar är det avgörande för equmenia Stockholms framtid, och resten av världen också.

33 år, bor i Sundbyberg, gift med världens fantastiskaste Lisa och pappa till Lily 1,5 år. Jag är stolt medlem i Jakobsbergskyrkan, min älskade församling där jag sedan 2008 varit pastor. Utöver min kallelse att vara Lisas livskamrat, Lilys pappa, Jakankyrkans pastor så stortrivs jag även när jag spelar defensiv mittfältare i FC Järfälla, giggar med mitt synthband och återvänder till min barndoms Mariestad.

Jag har gjort mig valbar till regionstyrelsen eftersom jag vet att equmenias lokalföreningar har livsavgörande roll för massor av människor! Under mina fem år i Jakankyrkan har jag varit på många arrangemang som blev till genom att det fanns en organisation av anställda och förtroendevalda. Jag vill vara med och fortsätta det arbetet i equmenia så att ännu fler barn och ungdomar får åka på läger; delta i körhelger eller vad det nu kan vara som behövs göras.

Min förhoppning är att vi i equmenia Stockholm ska bli bättre på att stötta och hjälpa varandra. Därför behöver vi staka ut en tydlig väg som leder till att det blir så! För vi behöver hjälpa varandra så att vi ännu mer kan erbjuda alla som vill gemenskap fylld av kärlek och värme; Vi behöver inspireras av varandra så att vi ännu oftare vågar inbjuda barn och ungdomar till att följa Jesus och vi behöver stötta varandra i den viktiga uppgiften att hjälpa barn och ungdomar att växa i lärjungaskap.  Hur och om vi gör detta är helt avgörande för regionens framtid och vi behöver en stark gemenskap med varandra för att utföra det uppdrag vår Herre Jesus Kristus själv gett oss. Det kommer helt enkelt att bli jättekul och jättejobbigt och superspännande; precis som det brukar har varit och alltid kommer att vara för de som följer Jesus. För övrigt håller jag med Sverker Rundqvist.

 

Förslag på övriga ledamöter:

Sverker Rundqvist

Jag är 17 år, född i Täby, uppvuxen på Lidingö. Där har jag alltid varit verksam med start i söndagsskola och barnkör, idag vice ordförande i SMU-styrelsen och drivande i ungdomsarbetet. Just nu med och planerar 16+, distriktsungdomshelg, som vi har i vår kyrka i mars.

Jag har varit verksam i SMU-styrelsen i min förening i ett år och kommer självklart att fortsätta med det. Men efter deltagande på olika nationella och regionala arrangemang, bland annat riksstämman i Vännäs, har jag fått upp ögonen för hela equmenia, utöver den lokala föreningen. Detta har gjort att jag vill utvidga mitt område, träffa och jobba för fler människor och gå upp en nivå till regionnivå.

Jag drömmer och vill hela tiden att så många ungdomar som möjligt ska komma till tro. För det är de lokala föreningarna grunden och det viktigaste. Regionerna i sin tur är oerhört viktiga för att dessa ska fungera.
Jag vill ha en region där kontakten är en självklarhet mellan alla delar inom regionen – mellan föreningar och föreningar och mellan föreningar och styrelsen. Jag vill att regionen ska vara en, att alla föreningar känner sig som en del av regionen genom en väl fungerande kommunikation, och framförallt genom att träffa personer från andra föreningar på möten, läger och gudstjänster. Jag tror på gemenskapen och sammanhållningen i regionen, en sådan region är rolig att tillhöra, och är lätt att vara en del av.

Ords 16:3 ”Lägg all du gör i Herrens hand så kommer dina planer att lyckas.”

 

Fredrik Södertun

Jag är 29 år, kommer ifrån Helsingborg men bor numera i Farsta. Jag har nyligen blivit tvåbarnspappa och trivs med familjelivet.  Jag jobbar i Centrumkyrkan i Farsta som pastor med ansvar för barn och ungdomsarbete. Jag har varit ledare inom barn o ungdomsarbete sedan jag var 12 år då jag började som hjälpledare i söndagsskolan och jag brinner fortfarande för barn och ungdomsarbetet i kyrkan och församlingen. Jag har tidigare varit engagerad lokalt i ungdomsstyrelsen i min hemförsamling i Helsingborg. Jag har sedan ett antal år tillbaka suttit med i styrelsen för SBUF:s stockholmsdistrikt Sbuf08.

Jag vill genom att sitta i regionstyrelsen fortsätta vara med och skapa förutsättningar för ungdomar att växa i tro i sina lokala församlingar och föreningar. Jag vill också genom regionalt arbete hjälpa föreningarna och dess ungdomar att möta andra och se att vi är en del av något större.

 

Johan Adolfsson

Jag är född 1980 och bor på Lidingö. Jag är nästan färdig jurist och börjar i slutet av februari jobba som nämndsekreterare i Stockholm stad. Har alltid haft ett stort engagemang inom SMU/equmenia, både på nationell såväl som på lokal nivå. På nationell nivå har jag förmånen att bland annat få ha suttit med i både SMU-styrelsen och equmenias styrelse. På lokal nivå har jag varit scoutledare sedan jag var 15 år och de senaste åren har jag också varit ordförande i min lokala SMU-förening. På regional nivå har jag tidigare inte varit så aktiv, dock ingick jag i lägerkommittén för distriktsscoutlägret Galax 09. Sedan några år tillbaka så sitter jag också i Utbildningscentrum Lidingös styrelse.

Min målsättning för regionen är att den ska vara ett redskap för att ge fler barn och ungdomar möjligheten att få finna en väg till tro. Regionen ska finnas till för föreningarna och medlemmarna och ska vara en självklar del för dessa inom hela regionen. För att uppnå målsättningen bör regionen vara en arena för kontaktskapande, utbyte av idéer och källa för inspiration för föreningarna såväl som för de enskilda medlemmarna i regionen. Jag ser det också som regionen roll att finnas en länk till equmenia och equmenias övriga regioner, för att hjälpa till att stärka samhörigheten över hela landet.

Jag kandiderar till regionsstyrelsen för att jag tror att jag med min bakgrund och erfarenhet kan bidra i regionstyrelsens arbete för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå målsättningen att fler barn och unga kan få finna en väg till tro.

 

Frida Molneryd
22 år. Jag bor och är uppvuxen i Täby. Jag har under hela mitt liv tillbringat mycket tid i kyrkliga sammanhang. Jag har varit delaktig i både söndagsskola, nying, scout och tonår. Just nu jobbar jag som ungdomsledare i Enebykyrkan, min hemförsamling, och det har jag gjort sedan september 2012.

Jag har under min skolgång, trots mycket engagemang i kyrkan, tyckt det varit svårt att stå för min tro. Jag har alltid känt mig lite annorlunda. Vad jag vet, har jag aldrig under mina 12 år i skolan haft en klasskompis som uttalat sig vara kristen, vilket jag tror är vanligt i Stockholm. Det är så viktigt att ungdomar ser att de inte är ensamma, att de får se fler kristna i ett större sammanhang. Att kyrkorna i Stockholmsregionen får ett mer kontinuerligt samarbete, med storträffar och läger.

Jag har under min första termin som ungdomsledare haft möjligheten att starta en konfirmationsgrupp, efter mycket om och men. Eftersom distriktet hade svårt att anordna ett konfirmationsläger i år tog jag kontakt med några kyrkor runt Jönköping och nu ska vi i vår följa med dem på läger till Strandgården. Jag tror vi måste satsa mer tid och engagemang på just konfirmationen. Jag tror kyrkor i Stockholm skulle behöva hjälp av equmenia med marknadsföring och planering. Jag ser konfirmationen som ett viktigt redskap till att sprida den kristna tron och få ungdomar in i vår verksamhet där de får fortsätta sitt sökande.

Ett bibelord som bär mig för tillfället är Ef 3:8-11 ”Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.”

 

Peter Appelquist

23 år i maj, fotbollstokig ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkans Ungdom.

För mig som ungdomsledare handlar allt om att få se glädjen i en ung människas ögon när den har lärt sig något nytt. Om sig själv, andra eller om något i hens omvärld. Att skapa en plats där unga får vara sig själva och visa sina förmågor, det är vad jag tror att equmenia gör och det är vad jag vill hjälpa equmenia att göra.

equmenia går in i en ny fas. Regionerna blir ett viktigt steg i utveckling av förbundet. Jag vill att region Stockholm lyckas samla föreningarna inom regionen och att samarbetet och utbytet mellan dessa blir större och starkare.  De gemensamma arrangemangen, såsom läger, helger och hajker finns men kan bli både fler, större och bättre. Min dröm är att region Stockholm blir en region där glädjen i den kristna gemenskapen strålar genom alla föreningar, ledare och deltagare.

 

Josefine Larsson

Jag heter Josefine Larsson och är 23 år gammal. Jag pluggar på socionomprogrammet på Stockholms Universitet och kommer från Upplands Väsby men bor numera inne i Stockholm. Jag har tidigare varit ledamot och ordförande för barn och ungdomsrådet i Upplands Väsby missionskyrka men är nu mest engagerad i 153 i Immanuel kyrkan. Jag är även med i den nuvarande distriktsstyrelsen för Mälardalen. Barn och ungdomsarbete ligger mig vart om hjärtat och jag tror att alla föreningar spelar en stor roll för att unga människor ska upptäcka den kristna tron men även få en möjlighet att växa i den. Min förhoppning är att regionen ska bidra till att stödja föreningarna i deras verksamheter men även kunna blicka framåt och tänka lite större. Jag själv tycker det alltid varit viktigt att känna att man som ung kristen är en del av ett större sammanhang.

Ett bibelord som jag tycker man ska bära med sig är: ”Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga” Psaltaren 17:8