Globalt

Gud, vi ber för Jorden, vårt hem i kosmos. Heliga Ande, skapa oss på nytt till ansvar och tjänst för livets skull!
Gud, tack för din världsvida kyrka som vi får vara del av. Tack för de samarbetskyrkor vi delar gemenskapen med, tack för de nätverk och sammanhang där vi kan verka. Vi ber också för missionsvolontär-programmet och för intresserade volontärer. Vi ber för alla dem som kommer att åka ut från Sverige den kommande tiden.