Globalt

Be för våra fem nya missionärer, som förbereder sig nu för utresa till Kongo
Kinshasa resp Thailand. Mycket behöver falla på plats och de behöver bäras av mångas böner! Just nu är vi också inne i offerperioden för internationell mission. Be att denna period ska leda till ett ännu större engagemang i vår kyrka för vår gemensamma internationella mission.