GLÖD

I Region Mitt finns ungefär 60 församlingar (mer än hälften) som har 30 medlemmar eller färre. Hur kan vi tillsammans stötta, utmana och uppmuntra varandra? 2018 kommer vi att under namnet Glöd ha ett antal samlingar av två olika typer:

Glödsamlingar: Vi ses på fyra olika ställen i vår region. Alla församlingar med färre än 30 medlemmar bjuds in. Vi lyssnar till berättelser om möjligheter och utmaningar. Vi samtalar med varandra och utbyter erfarenheter. Vi ber för varandra.

Kvällen kommer att innehålla vittnesbörd och teologi om den mindre församlingens möjligheter.  Medverkande: Kerstin Rask Lind (teologistuderande och pastorskandidat i Equmeniakyrkan), P-O Byrskog (regional kyrkoledare Region Mitt), Niklas Björklund/Sara Löfstedt (regional församlingsutvecklare Region Mitt) och Tony Karsbo (Bilda).

2 maj kl 18-21 SFA Matfors

23 maj kl 18-21 Bjursås Missionskyrka

18 september kl 18-21 Oviken baptistförsamling

25 september kl 18-21 Åsängekyrkan Valbo

Anmäl er här till glödsamlingarna.

Glödbesök: Alla församlingar inbjuds till att boka in två besök av de regionala församlingsutvecklarna. Vid första tillfället genomförs en styrkebaserad undersökning och vid det andra tillfället några månader senare följs detta upp. Syftet är att utifrån det som redan fungerar bra i församlingen utvecklas vidare.

 

 

Boka in glödbesök hos: Sara Löfstedt sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se 070-6580605