Gör din röst hörd – Kallelse till förbundsmöte

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 januari, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Det här är en kallelse till Equmeniakyrkans Sångarförbunds förbundsmöte. Förbundsmötet hålls i år digitalt den 18 april 2021. I kören är varje röst viktig – det gäller också det formella organisationsarbetet! Välkomna!

Kallelsen riktar sig till dig som är verksam inom musiklivet i församlingar tillhörande Equmeniakyrkan, både grupper och enskilda, samt övriga som vill vara stödjande medlemmar.

Sångarförbundets medlemmar inbjuds att vara med på det här viktiga tillfället då det finns möjlighet att påverka Sångarförbundets inriktning de kommande åren.

Planeringen är i full gång och vi hoppas kunna bjuda på en festlig inramning med musikinslag och stipendieutdelning. Vi är många som längtar efter att sjunga tillsammans igen. I väntan på det, kommer vi på mötet ge en möjlighet att göra just det.

Medlem är deltagare i grupper för vilka aktuell församling har betalat medlemsavgift samt stödjande medlem som betalat medlemsavgift.

Motioner och ärenden som önskas behandlade skall lämnas in senast en månad före förbundsmötet till sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Årsmöteshandlingar kan erhållas på begäran tidigast två veckor före förbundsmötet.

Mer information om mötet kommer längre fram.