Årsmöte Equmeniakyrkan Gotland

Publicerat 

Lördagen den 12 mars 2016 samlades ca 55 personer till Equmeniakyrkan Gotlands årsmöte i Betel i Slite. Ordförande Bengt Wejde hälsade välkommen och årsmötet började med en andakt ledd av Olle Hammarberg. Årsmötesförhandlingarna leddes av Göran Gomér. Enligt verksamhetsberättelsen är det en omfattande verksamhet som bedrivs. Equmeniakyrkan Gotland består av nio församlingar som lämnat varsin verksamhetsberättelse. Under året har flera gemensamma arrangemang ägt rum. Gotlandskonferensen, med gudstjänster, konserter och barnverksamhet äger rum på Snäckan en helg i juli och arrangeras tillsammans med Pingstförsamlingarna och Frälsningsarmén. Talare var Britta Hermansson, Robert Eriksson och Victor Paulsson. På konfirmationslägret som arrangeras tillsammans med Pingstförsamlingarna deltog 15 konfirmander och detta avslutades den 28 juni. Under Almedalsveckan anordnar Equmeniakyrkan nationellt seminarier, debatter och en avslutande gudstjänst i Vårdklockans kyrka. Första söndagen i september samlades församlingarna till den traditionsenliga tillsammansgudstjänsten i Hemse missionskyrka. Övrig verksamhet är scout, manskör, att bedriva verksamhet på gårdarna Gustavs och Snäckan. Detta består både av uthyrning, ta hand om läger och ha programkvällar med olika medverkande artister bland annat Börge Ring med sina välkända sånger samt Josef Karnebäck.
Bengt Wejde omvaldes till ordförande för Equmeniakyrkan Gotland och Kerstin Gottberg till kassör. Övriga styrelseledamöter är Gunvor Bergström, Mats Björkqvist, Pelle Sääf och Birgitta Stenström.
Ett stort tack till Betelförsamlingen för väl genomfört årsmöte med god förplägnad.