Publicerat 

Grafiska riktlinjer för Equmeniakyrkan

Grafiska riktlinjer

för Equmeniakyrkan

Gemensam identitet med grafiska riktlinjer

Det är på många sätt viktigt hur vi syns och märks. Därför har vi grafiska riktlinjer med tips och råd kring hur Equmeniakyrkan ska se ut. Vi har samarbetat med vår ungdomsorganisation Equmenia i arbetet med detta. Deras grafiska riktlinjer och våra hänger ihop och markerar att vi hör samman – också i hur vi ser ut.

Equmeniakyrkans grafiska profil finns till för församlingen. Logotypen går att anpassa till en lokal församling. De specifika färgerna skapar en igenkänning. Ladda ned pdf:en med våra grafiska riktlinjer!

Kontakta Equmeniakyrkans kommunikationsavdelning om församlingen behöver en ny logotyp. Maila till George Olvik, kommunikationschef: george.olvik@equmeniakyrkan.se

Grafiska riktlinjer

Pressbilder och logotyp

Mer om församlingskommunikation

Vanliga frågor och svar

Hur många byter namn på församlingen?

Ca 130 församlingar har hittills bytt namn och heter idag Equmeniakyrkan.

Varför byta namn på församlingen?

Enklaste svaret är att vi är ett nytt samfund sedan 2011 och att de tre bildarsamfunden Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan inte längre finns.

Men alla vet ju var Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Metodistkyrkan ligger där vi bor?

Sant – men vi är ju mer än ett geografiskt riktmärke och vill nå nya människor som inte har erfarenhet och kännedom om de gamla samfunden.

Kan en församling heta Equmeniaförsamling?

Nej, det blir fel eftersom det är vår barn- och ungdomsorganisation som heter Equmenia – och de har inga egna församlingar.

Hur lång tid tar det att arbeta in ett nytt namn?

Flera församlingar har vittnat om att med namnbytet har de fått möjlighet att presentera sig på sin hemort på nytt och kunnat berätta vad de som församling har att erbjuda barn, unga och vuxna.

Hur gör vi med loggan?

Equmeniakyrkans kommunikationsavdelning gör utan kostnad ny logotyp till er församling i många användbara format så att vi ser likadana ut i hela landet och att vi hör ihop. Det betyder mycket då vi ska berätta att Equmeniakyrkan finns överallt i Sverige. Ingen ska behöva undra över vilka vi är och vilket trossamfund församlingen tillhör. Logotyper görs enbart till församlingen, inte till andra verksamheter församlingen bedriver som t ex caféer, bokklubbar eller orkestrar.

Vi vill bara använda korset och Baptistkyrkan alt Missionskyrkan eller annat namn?

Vår logotyp består av korset och namnet Equmeniakyrkan. Viktigt att själva korset inte blir en lösryckt illustration/dekoration. Samfundet har också bestämt att korset och namn som Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan inte kan kombineras med korset. Varför? Det vore som att säga att det är de samfunden/kyrkorna som fått ny logotyp och de finns ju inte heller längre idag som samfund.

Hur skriver vi i text att vi tillhör Equmeniakyrkan?

Enklast skriver ni så här; Immanuelskyrkan tillhör Equmeniakyrkan. Några församlingar har skrivit Immanuelskyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Vi rekommenderar ”tillhör”.

Hur gör vi när vi har en egen logotyp och kombinerar den på t ex en affisch eller i brev?

Enklast är att den egna logotypen finns i övre vänstra hörnet och Equmeniakyrkans logotyp i nedre högra hörnet.

Var kommer färgerna i korset ifrån?

De är hämtade från bildarsamfundens gamla logotyper och med Equmenias lila färg som tillägg.

Vad är det för slags kors?

Det är ett av de allra äldsta korsformerna, som kallas för det grekiska urkorset, med lika långa armar.

Finns det grafiska riktlinjer för logotypen?

Ja, i dokumentet “Grafiska riktlinjer för Equmeniakyrkan”

Om vi hör till flera samfund hur gör vi då?

Vi har lösningar på det som har fungerat för församlingar som tillhör flera samfund. Tag kontakt med oss så finner vi en lösning.

Om vi vill ha en ljusskylt med Equmeniakyrkan på utsidan av kyrkan?

Genom ett samarbete med företaget Skyltstället i Borlänge kan de erbjuda två olika varianter. En kvadratisk och en rektangulär.  Ett 50-tal församlingar har beställt sådana.

Läs mer om skyltarna

Hur byter vi namn juridiskt?

I stadgarna för Equmeniakyrkan står det att ändring av församlingens stadgar, t ex namnbyte, ska ske på två på varandra följande församlingsmöten varav det ena är årsmöte. Beslutet ska ske med 2/3 majoritet. Meddela därefter Skatteverket om namnändring. Se länk här. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2020.4.71004e4c133e23bf6db800049898.html

Samt sänd stadgar (för godkännande?) och protokoll till Equmeniakyrkan till följande adress: Repet, Equmeniakyrkan, Box 14038, 16714 Bromma