Sommartid

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 maj, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta.” (1 Mos. 8:22)

Alla dessa skiften. Livet är en rörelse, en process. Sällan är vi nöjda. Det borde vi kanske vara. Men längtan är en drivkraft som sätter oss i rörelse. Mot nya mål. Vi reser under dagen och när natten kommer är vilan vårt mål – tills ljuset väcker oss, på nytt… Nu är det sommartid. Frön och drömmar har legat i det fördolda, nu blommar det ut. Det gråa, orkeslösa är förbytt. Nu är livet färgrikt och lustfyllt. Hur gick det till?

Och Jesus sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. 27Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. 28Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. 29Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.” (Mark 4:26-29)

Vi behöver skiftningarna. Vilan är inte verkningslös. När vi vilar gror och växer vår inneboende längtan efter att få mogna till sanna människor. Någon har sått denna längtan i våra liv. Händelser och möten ger näring åt jorden. Människors böner och lyckönskningar vattnar vår dröm. Och plötsligt bryter det fram något gott i vårt liv. En handling. En frukt. Det är tid att bjuda någon…

Livet är inte bara köld och natt. Inte heller bara sommar och skörd. Det skiftar – så länge det är liv…

Under sommaren fortsätter dagar att bli veckor. Somliga kallar vi för vardagar andra för helg. Kyrkan är vid liv och samlingarna skiftar i karaktär. Läs programmet för Gräfsnäskyrkan. Du är välkommen att dela sommarlusten, men också för att söka tröst. Sommaren kan vara kall av olika skäl, dagen bli som natt. Hur det än skiftar är vi till för varandra. Jag hoppas att evangeliet – budskapet om Jesu närhet skall möta dig, var du än är, men i synnerhet i Gräfsnäskyrkans gemenskap.

BERTIL CARLSSON