Information om Covid-19

Publicerat 

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas du vänligen att inte besöka våra lokaler eller delta i vår verksamhet.

Equmeniakyrkan har idag ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fattabeslut efter sina förhållanden. ​www.equmeniakyrkan.se/corona

Alingsås kommun uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar för att minimera risken för spridning genom att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter ​även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion. ​Symtom att vara extra vaksam på ärtorrhosta, feber och andningsbesvär. www.alingsas.se/omsorg-hjalp/information-om-coronaviruset-covid-19-uppdaterad-113-1

Vi uppdaterar löpande vår hemsida och kan med kort varsel ställa in eller göra förändringar i vårt program utifrån rådande omständigheter.