Digitala bönesamlingar

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 november, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Digitala bönesamlingar via Zoom – TISDAGAR kl 20.30 

Innan natten kommer – bön för det nära och det långt borta

Vi kör varje vecka! Maila eller smsa Kaisa för länk till Zoom
kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu
0705340106