Digitala bönesamlingar

Digitala bönesamlingar via Zoom – TISDAGAR kl 20.30 

Innan natten kommer – bön för det nära och det långt borta

Vi kör varje vecka! Maila eller smsa Kaisa för länk till Zoom
kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu
0705340106