Vardagspilgrim

På torsdagar kl.10 ses vi vid Gräfsnäskyrkan. Vi promenerar med gott avstånd till varandra och samtalar om livsnära ting. Efter ca 1 timmes promenad i Gräfsnäsparken kan den som vill fika sitt medhavda fika utanför kyrkan. Om du är frisk och symptomfri är du varmt välkommen. Tänk på handhygien och att hålla avstånd!!! Välkommen!

OBS!!! Vi uppdaterar löpande vår hemsida, vår facebooksida Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn och vårt instagramkonto grafsnaskyrkan och kan med kort varsel ställa in eller göra förändringar i vårt program utifrån rådande omständigheter med covid-19.