Hjälp med tekniken

Vi använder 2 olika plattformar för digitala möten, Jitsi och Zoom. I länken nedan kan du ta del av enkla instruktioner för hur du loggar in. Vill du ha hjälp med hur du kan koppla upp dig via telefon, mobil, surfplatta eller dator. Kontakta pastor Kaisa på 070-534 01 06 så kan hon hjälpa dig.

Jitsi – använder vi främst till Bön på tisdagar.

Zoom – använder vi till andakter, föredrag, årsmöten etc

Instruktioner för att delta i våra digitala samlingar – klicka här