Ytterligare restriktioner

Innan jul kom Folkhälsomyndigheten med nya restriktioner och den 12 januari kom de med ytterligare rekommendationer med anledning av den pandemi vi befinner oss i.

Styrelsen har funderat över hur detta kommer att påverka oss som församling. Vi ser att det framför allt är viktigt att hålla avstånd i våra lokaler, minst 1 m mellan sällskapen. Är vi fler än 20 personer ska man ha anvisad plats och inte röra sig runt i lokalen. Vi har satt ett maxantal på 50 deltagare per samling. Då finns inte kravet att använda Covid-pass. De första 50 som kommer får plats. Vi försöker hålla båda ingångarna till kyrksalen öppna. Både dörren längst ner och via kapprummet. Vi hänger inte av oss i hallen utan tar med jackor etc in i kyrkan så vi undviker trängsel hallen. Vi undviker att använda ljusbäraren då det är svårt att hålla avstånd på 1 m där.

På grund av de nya restriktionerna har vi behövt göra vissa förändringar i vårt program framöver. Några samlingar har ställts in. Gå gärna in i vår kalender här på hemsidan för att se kommande samlingar. Vi försöker vara snabba med att uppdatera där när det sker några förändringar. Det kommer inte att bli några serveringar under den närmsta tiden förutom i anslutning till årsmötet och då blir serveringen utomhus. Vi ses till gudstjänst i kyrkan OCH digitalt – välj det som passar dig bäst. Det är förmiddagsgudstjänsterna som vi sänder digitalt via Zoom. Kontakta vår pastor Kaisa om du har frågor om hur det fungerar.

Zoomlänk:

https://us02web.zoom.us/j/9256200606
Meeting ID: 925 620 0606

Med dessa förändringar hoppas vi att vi kan träffas och fira gudstjänst på plats i kyrkan. Viktigast av allt är att vi är rädda om varandra så stanna hemma vid minsta symptom. Har du symptom, väntar på provsvar eller har familjemedlemmar som har Covid – stanna hemma. Vi hjälps åt att vara rädda om varandra. Låt hoppet leva med hjälp av bön för att pandemin ska klinga av och att vi alla ska må bra.

För den som vill veta mer finns det bra information på equmeniakyrkan.se
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-covid-19/