Augusti – Oktober 2023

Nu har det gått lite drygt två månader sen vi startade vår om- och tillbyggnad av Gräfsnäskyrkan och redan nu kan vi se en stor förändring. Vi har flyttat på saker, monterat ner byggnader, tagit hand om material som ska återanvändas, rest tält, grävt dränering och ny väg, rest en ny vägg och påbörjat den nya entrén, tvättat tak, provmålat, haft andakter, fikat, lekt, diskuterat, ätit lunch och haft allmänt trevligt. Byggnationen sker vanligtvis på onsdag och torsdag kvällar kl.17-20 samt lördagar kl.8-16 men ibland även på dagtid under vardagarna.

Vi är många som vill hjälpa till och det finns uppgifter för alla. Det planeras, monteras ner och byggs upp, kokas kaffe och lagas lunch, en del leker i sandlådan och sparkar boll, några håller i en andakt, några passar barn, det städas, olika lösningar diskuteras, vi lär oss av varandra och kommer med glada tillrop. Många finns med oss i bön. Alla behövs och allt som görs är lika viktigt!

I foldern kan du läsa mer om vår om- och tillbyggnad av Gräfsnäskyrkan. Klicka här.

Varje bygglördag har vi en andakt kl.10 med efterföljande fikagemenskap. Alla är varmt välkomna till denna stund även om du inte inte har möjlighet att delta i arbetet.