Bli medlem

Kyrkan
Gräfsnäskyrkan ägs av ”Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn”, som är en liten del av Guds världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap av människor med olika gåvor, brister, intressen och smakriktningar. Det gemensamma är att vi bekänner Jesus Kristus som Herre i världen och i våra egna liv.

Medlemskap
Här i Gräfsnäskyrkan är alla välkomna. Att besöka kyrkans gudstjänster och aktiviteter förutsätter ingen kristen tro. Men ett medlemskap gör det. Tron kan ta sig olika uttryck, men detta att Jesus Kristus är Herre och Frälsare har vi som gemensam grund. Om du vill bli medlem så är det ett sätt för dig att visa tillhörighet. Det är ett sätt att öppet visa samhörighet med andra som också vill söka och möta Gud.  Vi är inte perfekta, men vi har Jesus som förebild och frälsare.

”Liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.” (Rom 12:4–5)

Dop
Medlemskap hör samman med dopet. Dopet är Guds gåva och tecken till oss. Det berättar att vi är välkomnade att leva tillsammans med Gud. Dopet till Jesus Kristus säger att Han har gjort det vi inte förmår, men vill; nämligen att leva rättfärdigt, så som Gud är rättfärdig. Jesus har förlåtit oss våra brister och fyller dem med sin rättfärdighet. Det kallas nåd. Vi är benådade och kan inte lägga till något mer, bara tacksamt ta emot och tillåta Guds liv genomströmma oss.

I vår teologiska grund står det: ”Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop. Medlemskap i en församling har giltighet i hela Equmeniakyrkan.”

Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i tro och i efterföljelse. Equmeniakyrkan vill därför vara en miljö och gemenskap där denna process får näring och där även olika doptraditioner (barndop eller dop vid en senare tidpunkt i livet) ryms.

”Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.” (1 Kor 12:13–20)

Om du är intresserad av att bli medlem, prata med församlingens pastor.