From Covid-19

Lava i form av ett hjärta på en sten

Uppdaterad info med anledning av Covid-19

Publicerat 

Med anledning av Covid-19 är de flesta av våra samlingar inställda. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och Equmeniakyrkans rekommendationer. – Om du har lätta förkylningssymtom ska du inte närvara vid våra samlingar eller besöka våra lokaler. – Vi följer allmänna riktlinjer om hygien. – De som är 70 + eller tillhör riskgrupp uppmanas att undvika sociala kontakter. …

Read more