From Equmenia

Uppdaterad information från equmenia om Covid-19

Publicerat 

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er gärna uppdaterade via deras hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/ Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om verksamheterna kan få fortgå som vanligt i möjligaste mån. Riktlinjer vi följer …

Read more