Gudstjänst

Gudstjänst firas som regel varje söndag, men vid olika tidpunkter; kl 10.30 eller kl 18.00. Ibland hålls veckans huvudsamling på fredag eller lördag kväll. Följ annonsering på hemsidan, i programblad som ges ut fyra gånger om året eller i dagstidningens predikoturer/annonser. Ofta serveras det ett enkelt kyrkfika efter gudstjänster och samlingar. Där finns tillfälle för samtal och gemenskap, som en viktig del av kyrkobesöket.

Alla gudstjänster, i olika former, är öppna för allmänheten. Du är välkommen både som tillfällig och regelbunden gäst för att delta i kyrkans gudstjänstfirande.

Klicka här för att ta del av de inspelade andakterna.