Gudstjänst

Gudstjänst firas som regel varje söndag, men vid olika tidpunkter; kl 10.30 eller kl 18.00. Ibland hålls veckans huvudsamling på fredag eller lördag kväll. Följ annonsering på hemsidan, i programblad som ges ut fyra gånger om året eller i dagstidningens predikoturer/annonser. Ofta serveras det ett enkelt kyrkfika efter gudstjänster och samlingar. Där finns tillfälle för samtal och gemenskap, som en viktig del av kyrkobesöket.

Alla gudstjänster, i olika former, är öppna för allmänheten. Du är välkommen både som tillfällig och regelbunden gäst för att delta i kyrkans gudstjänstfirande.

Vårt sätt att fira gudstjänst tillsammans under den pågående pandemin är annorlunda. Under juli månad inbjuder församlingen till friluftsgudstjänster. Om vädret inte inbjuder till detta så firas gudstjänsten inomhus med gles placering i bänkarna. Var och en tar ansvar för ett omsorgsfullt beteende, med anledning av smittorisken. Inget kyrkkaffe serveras, men du kan själv ta med dig fika och sitta i trädgården efter gudstjänsten. Välkomna! Om antalet överstiger 50 personer så får de sist anlända ta en promenad och tala med Herren på egen hand istället för i gudstjänstgemenskap. En kort andaktsfilm kommer fortsatt att finnas tillgänglig på hemsidan, även under juli månad.

Klicka här för att ta del av de inspelade andakterna.