Konfirmation

Konfirmationsläsningen är för dig som går i årskurs 8. Under konfirmationstiden får du lära dig om kristen tro, om livet och om dig själv. I Bjärke erbjuds ekumenisk konfirmationsundervisning. Det betyder att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan samarbetar i detta projekt.

Inskrivning äger rum den 20 oktober kl 11.00 i Erska kyrka. Vi ses ungefär en helg i månaden, vilket innebär; lördag kl 10.00-14.00 samt söndag gudstjänsttid (kl 10.30 i Equmeniakyrkorna och kl 11.00 i Erska kyrka). Söndagslektionen avslutas c:a kl 13.00. Andra tider och dagar kan förekomma. Du kommer att få ett giltigt schema vid inskrivningen. Vi åker på ett läger i augusti (vecka 32). Konfirmationshögtiden sker på lördagen den 15 augusti och söndagen den 16 augusti.

Kontaktperson

Kaisa Svennberg

Pastor & församlingsföreståndare

070-534 01 06

pastorkaisa@gmail.com