Publicerat 

Kontakt

GräfsnäskyrkanGräfsnäskyrkan (Hitta hit – karta)
Tel:
0322-451 82
Besöksadress: Korngärdesvägen 12
Adress: Box 30, 441 11 Sollebrunn

Pastor
Bertil Carlsson, 070-534 01 06
grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu
Pastorsexpeditionen, Bjärke församling: tis kl 14-17, ons kl 8-11

Ungdomsledare
Jonas Arvidsson, 076-830 22 32
jonas.arvidsson99@gmail.com

 

Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Församlingsföreståndare: Bertil Carlsson, 070-534 01 06
Vice församlingsföreståndare: Ingrid Rudh, 070-621 23 59
Ordförande: Monica Johansson 070-245 43 21
Kassör: Margareta Arvidsson, 072-744 51 69
Bg: 657-0626, Swish: 123 187 07 65, Framtidskonto: 645-5828
Uthyrning av lokaler: Lennart Brodén, 073-352 75 78

equmenia Gräfsnäs Sollebrunn
Ordförande: Magdalena Magnusson, 0709-579662
Kassör: Johanna Strand, 073-676 98 93
Bg: 180-9078, Swish: 123 543 08 89

Webbpublicister
Angelica Molin: angie_81@hotmail.com
Johanna Strand, Magdalena Magnusson