Om Equmenia Gräfsnäs Sollebrunn

Equmenia Gräfsnäs Sollebrunn (f.d. Sollebrunns SMU) ansvarar för församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen bildades 1903 och hade under 2020 51 betalande medlemmar. Varje vecka erbjuds aktiviteter anpassade efter deltagarnas ålder. Equmenia vill bedriva en verksamhet där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus.

Medlemsavgift: 100 kr/år, swishas till 123 557 07 83.
Märk inbetalningen med namn.

Kontaktperson

Magdalena Magnusson

Ordförande

0709-579662