Om Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn

Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus. Tre kyrkosamfund (Baptister, Metodister och Missionsförbundare) med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med 720 kyrkor samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet.

Här i Gräfsnäs Sollebrunn bildades församlingen 1875 och kallades tidigare ”Missionsförsamling”. Huvudkyrkan låg då inne i Sollebrunn. 2017 såldes byggnaden och församlingen har nu samlat huvuddelen av sin verksamhet till Gräfsnäskyrkan. Tillsammans med andra kyrkor i Bjärke finns det en god ekumenisk gemenskap.

Den som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare är välkommen att bli medlem. Församlingen består idag av c:a 110 medlemmar, men många fler berörs av församlingens liv och verksamhet, bl.a. genom deltagande i barn- och ungdomsarbete, öppet gudstjänstliv och konserter, integrationsarbete och mycket annat. Gemenskapen bygger på frivillighet och demokratiska beslutsprocesser. Inga krav på ekonomiska bidrag eller tjänster. Församlingen vill vara en plats där engagemang, gemenskap, arbetsglädje och lust att bidra växer fram. Drivkraften skall vara Guds kärlek mer än mänsklig lojalitet och plikt. Det är en förhoppning att den som besöker kyrkan skall bli sedd och bekräftad.