Upptäckargrupp

Var pratar vi om det som berör livet djupast? Var får mina existentiella frågor plats? Vem orkar lyssna på mina knäppa frågor om livets mening? Att få tid till det goda samtalet där vi kan upptäcka nya sidor av sig själv, upptäcka att andra brottas med liknande frågor som jag, att upptäcka att Gud inte är långt borta från någon av oss.

Det är intentionen med att erbjuda en upptäckargrupp där alla bör få plats och där även ”ledarna” upptäcker något nytt. Man behöver inte vara bekännare av någon tro, men tanken är att undersöka, i första hand, den kristna tron som livsgrund. Även kristna tankar tål att prövas och ifrågasättas och tas på djupt allvar.

Om du tycker att du vill ge dig denna tid och möjlighet att utvecklas som människa så är du välkommen att anmäla intresse till undertecknad. När vi ser hur gruppen kommer att se ut så bestämmer vi lämplig tid och samlingsplats för våra träffar.

Ramen för samtalsserien ser ut på följande sätt: Vi möts vid sju tillfällen (om det finns önskan om en fortsättning så blir det ett annat projekt). Vi startar i februari månad och avslutar i maj. Varje samling varar 90 minuter.

Som riktning för samtalen har varje samling ett ganska öppet tema (som givetvis kan justeras efter deltagarnas aktuella frågor som man önskar få lyfta fram):

  1. Vad är det att vara människa? Är människan unik?
  2. Finns det en mening med livet? Vad händer om jag inte fattar min livsmening?
  3. Har Bibeln något att tillföra min livsförståelse? Hur skapades Bibeln? Vill den styra eller befria?
  4. Vem är Gud? Är Jesus mer än historisk? Är Anden alla människors tillgång?
  5. Varför finns kyrkor? Är ett samhälle utan kyrkor att föredra? Är tron privat?
  6. Händer det något efter döden? Skrämmande eller tröstande?
  7. Kan bön vara ett redskap när vi söker svar om livet?

Välkommen att komma själv och välkommen att ta med dig andra intresserade i din vänkrets!

Kaisa Svennberg, Pastor i Magra / Gräfsnäs Sollebrunns Equmeniakyrkor  070-534 01 06 (meddela ditt intresse med ett sms eller ett samtal)