GRÄNNA

Hej och välkommen till vår hemsida.

Känn dig riktigt Välkommen till våra samlingar.
Du kan se mer vad som är planerat under fliken kalenden

Söndag 12 maj kl. 10.00

Gudstjänst, med inspelad predikan av

Joakim Hagerius, bitr. kyrkoledare

Servering

Församlingsmöte efter gudstjänsten

Fastighetsoffer.

Lördag 18 maj kl.17.00

Bibelsamtal och bön.

Söndag 19 maj kl.10.00

Gudstjänst med nattvard

Martin Brandt och Lasse Yngvesson

Servering.

VÄLKOMMEN !    

    

Braheborg lämnar Gränna hamn.Här kan du se den senaste Andakten / Gudstjänsten som publicerats:
https://www.youtube.com/watch?v=Jt-f4cJOAa8

Du hittar fler andakter mm under fliken Andakter, Gudstjänster och filmklipp

Gränna Equmeniakyrka Brahegatan 54, Välkommen.
Sommarhemmet med vy över Vättern och Visingsö.
Kyrkan i Advents och julskrud.

Equmeniakyrkan nationellt