Kalender

PROGRAM HÖSTEN

Mars
Söndag 19 mars kl. 10.00
Equmeniakyrkan, Eija Aztor sångarna
Församlingsmöte

Lördag 25 mars kl. 17.00
Equmeniakyrkan Gränna
Bibelsamtal och bön

Söndag 26 mars kl. 10.00
Equmeniakyrkan Gränna
Gudstjänst, Göran Johansson
och Tomas Fransson

Onsdag 29 mars kl. 19.00
Equmeniakyrkan Gränna
Ekumenisk bibel och bön

April
Lördag 1 april kl. 11.00
Gränna äldreboende
Gudstjänst

Lördag 1 april kl. 17.00
Equmeniakyrkan Gränna
Önskesångernas kväll.
Sångförslag lämnas vid
gudstjänster eller i vår brevlåda
senast 19/3

Skärtorsdagen 6 april kl. 19.00
Equmeniakyrkan Gränna
Getsemanestund med nattvard
Lasse Yngvesson, Lena Hoverberg
och Helene Thörn
Enkel påskmåltid

Långfredagen 7 april kl. 15.00
Ekumenisk långfredagsvandring
med start i Pingstkyrkan Gränna

Söndag 9 april kl. 10.00
Equmeniakyrkan Gränna
Påskdagsgudstjänst
Eva och Fredrik Arenhall

Söndag 16 april kl. 17.00
Equmeniakyrkan Gränna
Ing-Marie och Olle Måledahl

Söndag 23 april kl. 10.00
Equmeniakyrkan Gränna
Gudstjänst, Leif Larsson Birgersson
och Olofsson
Offer Nationella insamlingen

Lördag 29 april kl. 17.00
Equmeniakykan Gränna
Cafékväll med Inger Julsgård och kören
”Sjung för Guds skull”

Maj
Lördag 6 maj kl. 11.0
Äldreboendet Gränna
Gudstjänst

Söndag 7 maj kl. 10.00
Equmeniakyrkan Gränna
Nattvardsgudstjänst
Bernt Gardestrand
Fastighetsoffer

Söndag 21 maj kl. 10.00
Equmeniakyrkan Gränna
Dela-med-dig gudstjänst
Församlingsmöte

Söndag 28 maj kl. 10.00
Equmeniakyrkan Gränna
Gudstjänst, Martin Brandt

Onsdag 31 maj kl. 19.00
Equmeniakyrkan Gränna
Ekumenisk bibel och bön