Kalender

PROGRAM HÖSTEN

Lördag 29 okt kl. 17.00
Bibelsamtal och bön

Söndag 30 okt kl. 10.00
Gudstjänst med medverkande av Fredrik Arenhall

Fredag 4 nov kl. 11.00
Gudstjänst på Gränna äldreboende

Lördag 5 nov kl. 10.00
Gudstjänst med nattvard på allahelgons dag
Ljuständning