Gro – ett år av teologi och odling

Teologiska högskolestudier på distans, med boende och praktisk odlingskunskap på Sjöviks folkhögskola.

Gro är en helt ny utbildning för dig som vill växa i en miljö där teologisk fördjupning möter praktisk odling. Gro står på tre ben: akademisk teologi genom högskolestudier, livsnära teologi genom odling och naturmedvetenhet, samt livslångt lärande genom gemenskap och möten.  

Utbildningen löper över ett odlingsår med start i januari 2022 och slut i december 2022. Du får följa årstidernas växlingar och få vara med från att fröet sätts i jorden, till att det gror, växer, skördas, ända fram tills frukten förädlas och tas om hand. Samtidigt får du studera teologi och knyta samman detta med det praktiska odlandet i gemenskap med andra som också är intresserade av samma sak.

Utbildningen sker i samverkan mellan Sjöviks folkhögskola, Enskilda Högskolan Stockholm, Equmenia och Equmeniakyrkan.

Ansökning

Ansökan är nu öppen! Ansök senast den 12 november 2021 (senare ansökningar hanteras i mån av plats)

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Tilda på väg till tjänst i Kongo-Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.