Framförhållningen är mycket begränsad i coronatid!

I Coronatid måste planerade gudstjänster i Gudbykyrkan ställas in. Det beklagar vi! Men samtidigt måste vi ta hänsyn till en ökad smittspridning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Equmeniakyrkan har dessutom uppmanat sina församlingar i särskilt utsatta regioner att inte hålla några gudstjänster och samlingar under den tid som rekommendationerna gäller. Det innebär att vi tills vidare inte genomför planerade gudstjänster i vår kyrka.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna mötas i advents och jultid.  Då detta kommer att ske med kort varsel, så en uppmaning: Följ det som händer här på vår hemsida!

För oss som kyrka är det viktigt att kunna mötas till gudstjänst. Gudstjänsten är en mycket viktig plats för att hämta ny kraft, men också ett tillfälle att förmedla hopp i en tid som många upplever dyster och mörk. Inte minst är det viktigt att vi vårdar vår enskilda andakt och tar vara på möjligheterna att delta i gudstjänster på nätet.

På Equmeniakyrkans hemsida finns hänvisning till alla församlingar som sänder sina gudstjänster digitalt. Där finns också regelbundna andakter ”Vårt dagliga bröd” som sänds varje dag på förmiddagen och samtalstillfällen ”Samtal med Lasse” samtal varje torsdagseftermiddag med vår kyrkoledare Lasse Svensson på Equmeniakyrkans hemsida Equmeniakyrkan.se.