Trots coronapandemin får vi påminna varandra att Jesus har uppstått, därför finns det alltid ljus i tunneln. Livet har segrat över döden.

Här kommer en kort betraktelse inför påsken hämtad från boken Tradition och liv:”

Efter den första påskdagen är ingenting sig likt i världen. Allt är förändrat genom Jesu uppståndelse.

Kristen tro handlar om hur livet besegrar döden. Uppståndelsen är den yttersta konsekvensen, men livets seger går som en röd tråd genom allt Jesus gör. En ätt att beskriva det kristna uppdraget i världen är att vår uppgift är att ge liv i alla de sammanhang vi står. Allt det som är ont och gör ont är i sig utflöden av död, och dess ”motgift” är liv. Så kan också våra liv innehålla många små uppståndelser när vi låter Livet med stort L prägla alla våra sammanhang.

Påskens erfarenheter är så grundläggande för Kyrkans liv att påskfirandet äger rum varje söndag. Själva påskdagens budskap är att Guds löften har visat sig sanna, men påskens liv är det bärande i varje gudstjänst. Påskens liv är också den bärande erfarenheten i det kristna livet.”

En förhoppning till sist att vi snart på nytt skall få mötas i söndagarnas gudstjänster i Gudbykyrkan för att fira uppståndelsen och livet!