Församlingsutveckling

Sedan hösten 2015 pågår ett s.k. församlingsutvecklingsprojekt i Equmeniakyrkan i Sorunda. Mentor i projektet är församlingsutvecklaren Anders Jonåker. En särskild projektgrupp har bl.a. intervjuat församlingens medlemmar. En del av  vad som framkommit kommer att redovisas vid ett församlingsmöte fredagen den 27 maj kl 19.00. Därmed är inte projektet avslutat utan kommer att fortsätta också under hösten. Förhoppningsvis kommer det att resultera i en verksamhetsplan med sikte på församlingens framtid.

I ett öppet samtal om framtiden och den kallelse att föra ut evangeliet som församlingen har anförtrotts  skall församlingen söka vägar mot framtiden. Alla har möjlighet att delta i den processen både medlemmar och församlingens vänner.

Under våren 2017 har församlingen fått hjälp av pastorn och psykoterapeuten Lars Åke W Persson för att bearbeta sin situation och söka vägar för framtiden. Samtalen har resulterat i en analys där frågan ställdes på sin spets ”Vinna eller försvinna” ”Avveckla eller utveckla”. Bearbetningen fortsätter under hösten 2017 med träffar både med Anders Larsson och Lars Åke W Persson. Förhoppningsvis kommer det att resultera i en framtidsöverenskommelse och beslut om en satsning på framtiden där även Equmeniakyrkan på ett tydligt sätt blir delaktig i arbetet.

text