Leva med ovisshet. Livsnära samtal om existenciella livsfrågor börjar under hösten 2021

Under hösten och vintern inbjuds till samtalskvällar i Equmeniakyrkan i Sorunda och Nynäshamn. Höstens samlingar blir onsdagarna den 13 oktober, 10 november och 8 december. Vid varje tillfälle kl. 14.00 i Viakyrkan Nynäshamn.

Det övergripande temat är ”LEVA MED OVISSHET”. Studiematerialet bygger på boken med samma namn med författarna Kerstin Enlund, ordförande i Equmeniakyrkan, och Lisbeth Gustavsson, teolog.

Här nedan en introduktion.

Leva med ovisshet är en inbjudan till samtal om livet och livsfrågorna.

Hur mår du och hur känns det att leva? Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter, Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den psykiska och fysiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt.

I boken möter vi öppenhjärtiga livsberättelser utifrån de åtta byggstenarna i existentiell hälsa, hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening inre frid, andlig styrka och personlig tro. Vi får också möta åtta skribenter som delar sina livsberättelser.

Som en röd tråd i boken löper ett förtroligt samtal om tillit, sårbarhet och andlig styrka mellan författarna.

I olika skeden i livet och tider av oro och rädsla är det nödvändigt att samtala och möte livsfrågorna. Låt dig utmanas och utrustas för att själv kunna föra samtalet vidare!

Samtliga deltagare för tillgång till studieboken.

Ledare för samtalsgruppen blir pastor Maj Åkerström,

För att vi skall kunna anskaffa tillräckligt antal studie böcker behöver  vi en anmälan till:

Irene Holvaster E post irene.holwaster@outlook.com  • telefon 0700768488  eller Bernt Wåhleman Epost bernt.wahleman@gmail.com tel. 073 6637229 och förslagsvis någon i Nynäshamn

Anmälan senast den 6 oktober.

Sker i samverkan med Studieförbundet Bilda