”Gudstjänstens kroppslighet” IT-baserad distanskurs vt 2017

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 mars, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gudstjänstens kroppslighet, 7.5 hp. IT-baserad distanskurs vt 2017 med två obligatoriska träffar.
Sista ansökningsdag: 15 okt 2016.

En kristen gudstjänst kan betraktas och studeras som en konstform där uttrycksformerna är avgörande för gudstjänstens mening. På vilket sätt fungerar gudstjänsten som ett drama, där människans kroppslighet är en utgångspunkt? I sökandet efter att fördjupa förståelsen av gudstjänstens rumslighet och gestaltande språk studeras olika teorier kring rit och ritualer i historia och nutid.

En kristen gudstjänst kan också betraktas och studeras som en primär teologi, det vill säga att kyrkans tro och tolkning av livets mål och mening kan man med fördel lära känna genom att delta i liturgin. I kursen ges en orientering i sådan liturgisk teologi inom några olika kristna traditioner.

Efter kursen förväntas studenten:

• kunna sammanfatta och använda centrala ritualteorier och liturgiska teologier för att analysera kristna liturgier

• kunna diskutera kroppens plats i kristen gudstjänst

• visa förmåga att beskriva och tolka en självvald kristen gudstjänst genom att använda liturgisk teologi och teorier om rit.

Folder med mer information och anmälan hittar du här.