Besök av Lennart Andersson från Barnsamariten

Söndagen den 29 januari kommer Lennart Andersson att medverka i gudstjänsten med predikan och musik. Han kommer också att informera om den verksamhet som Stiftelsen Barnsamariten bedriver i olika länder.

För mer information klicka på länken; https://barnsamariten.se/sv/