Församlingen

Församlingen – en andlig familj

Den svenska frikyrkorörelsen kom samtidig med folkrörelserna i slutet av 1800-talet och fick en stor dos av det föreningstekniska arvet. Det finns många demokratiska riktlinjer i det arvet som har en viktig funktion för stabilitet och medlemsinflytande som vi tar för självklart idag.

Till sitt väsende är dock församlingen ingen förening, utan en andlig familj. Alltså mer en organism, än en organisation. Som när Jesus talar om Vinstocken och grenarna Joh 15:1-10 och Paulus om Kroppen och delarna 1Kor 12:12-30. Det är en levande bilder som lägger grunden till uppdraget att föra ut evangeliet, det glada budskapet till alla människor. Det sker genom att bry sig om sina medmänniskor där de finns. Mycket handling och sparsamt med ord.

Kyrkan och gudstjänsten är samlingsplatsen för att dela erfarenheter, tankar och behov. Att stötta varandra i all sorts svårigheter genom samtal och bön.  I familjen får vi dela svårigheter och glädjeämnen