Pastorn

Pastor Eddy Alexandersson

Eddy hälsar alla välkomna till gudstjänster o andra samlingar.Eddy jobbar för närvarande halvtid i vår församling, han deltar i gudstjänster och samlingar.

Från Arvika Nyheter 18 september 2015

Söndagens tema är Döden och livet, texten är hämtad från Johannes evangeliet 11:28-44 och handlar om hur Jesus uppväcker Lasaros från döden.

I vår del av världen är de vanligaste frågorna på den här texten; är det möjligt? kan man tro att det är sant? Alla frågor är tillåtna att ställa, men vi måste komma ihåg att vi frågar utifrån vår tids tänkande och preferenser. Bibeln berättar utifrån sitt. Att tro är i vår tid oftast en fråga om ifall man kan hålla det för faktiskt sant eller inte. I bibelns värld ligger sanningen i budskapet. Frågan om det faktiska leder lätt till meningsskiljaktigheter som: Jag tror att Jesus faktiskt uppväckte Lasaros eller jag kan inte tro det. Personligen tänker jag att det viktiga är att våga tro att Jesus kan förändra i människors liv. Det svåra är inte att tro på undret. Det svåra är när undren uteblir fast vi tyckte att de var nödvändiga. Kom ihåg att Jesus aldrig gör under för att visa att han kan, utan de har alltid ett syfte. Oftast är det för att sjuka människor ska bli friska och eller befriade från något som binder, men det kan också vara ett sätt att tydliggöra ett profetiskt budskap.

När Johannes skriver använder han ofta begreppet ”judarna” om både folket och ledarskapet, men det finns ingen grogrund för några antisemitiska tankar. Johannes är väl hemmastadd i det judiska tänkandet och symbolspråket. Det kan ju verka märkligt att Jesus dröjer två dagar innan han går till Betania, så att Lasaros har varit död i fyra dagar när Jesus kommer dit. Fyra står som symbol för det skapelsegivna, alltså Lasaros uppväcks till ett vanligt jordeliv och han kommer att dö en gång som alla människor gör. Jesus uppstår på den tredje dagen till ett heligt liv som aldrig tar slut.

Att Lasaros uppstår är det enskilt största under som Jesus gjorde och det drog mängder av människor till honom. Det stör överstepräster och skriftlärda i allra högsta grad och de ser ingen annan utväg än att röja honom ur vägen. 

Vi får stanna upp inför slutorden Gör honom fri och låt honom gå. Det är också vårt uppdrag att göra människor fria ifrån allt som binder dem. Vår utgångspunkt måste vara kärleken och att det är Jesus som gett oss uppdraget. Sedan behöver vi själva ständigt se över vad som binder oss, så att vi inte blir fångade i vår egen lilla värld av perfekthet.