Våra lokaler

Församlingen har 2 fastigheter där vi bedriver verksamhet.

I Equmeniakyrkan i Tvärud hålls alla våra gudstjänster och andra samlingar.
equmenia bedriver kompisklubben, tonårsverksamhet och en del andra aktiviteter i kyrkan. Se equmenia

Equmeniakyrkan Tvärud

I Missionshuset i Stora Årbotten har equmenia Scoutverksamhet. Se equmenia

Missionshuset Stora Årbotten