Mötesplatser

Församlingen vill bidra till olika mötesplatser där man som människa kan möta andra människor i olika åldrar och med olika erfarenhet. Att få lära något nytt som de unga kan och få dela med sig av livserfarenheten är viktig. Vi vill också skapa mötesplatser med den Gud som vi tror har skapat allting och som vill upprätta det trasiga som finns i oss männsikor och på vår jord. Församlingen vill vara en sådan mötesplats och därför är du välkommen att vara med. Saknas en mötesplats prata med pastorn eller ordförande så kan vi se om det går att ordna.

Guds frid och allt gott till dig