Om oss

Församlingen – en andlig familj

Den svenska frikyrkorörelsen kom samtidig med folkrörelserna i slutet av 1800-talet och fick en stor dos av det föreningstekniska arvet. Det finns många demokratiska riktlinjer i det arvet som har en viktig funktion för stabilitet och medlemsinflytande som vi tar för självklart idag.

Till sitt väsende är dock församlingen ingen förening, utan en andlig familj. Alltså mer en organism, än en organisation. Som när Jesus talar om Vinstocken och grenarna Joh 15:1-10 och Paulus om Kroppen och delarna 1Kor 12:12-30. Det är en levande bilder som lägger grunden till uppdraget att föra ut evangeliet, det glada budskapet till alla människor. Det sker genom att bry sig om sina medmänniskor där de finns. Mycket handling och sparsamt med ord.

Kyrkan och gudstjänsten är samlingsplatsen för att dela erfarenheter, tankar och behov. Att stötta varandra i all sorts svårigheter genom samtal och bön.  I familjen får vi dela svårigheter och glädjeämnen

Vår församlingen bildades 1863 och har sedan dess varit verksam i bygden.

De flesta gudstjänster och samlingar sker i Equmeniakyrkan i Tvärud. Gudstjänsten är ofta kl 11.00 på söndagar (se kalendern). Byggnaden är från tidigt 1900 tal och senaste renoveringen gjordes i början på 1990 talet.

I en vanlig gudstjänst har vi mellan 25-40 besökare. Vi samlas i ungefär en timme och gudstjänsten innehåller naturligtvis bön och lovsång – både de traditionella sångerna och de nya lovsångerna. Vi lyssnar till läsning av Guds ord och predikan över texten. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard tillsammans och alla är välkomna att delta.

Efter varje gudstjänst finns det tillfälle att stanna och fika och fortsätta gemenskapen runt fikabordet.

Vi ser oss själva som en varm och vänlig församling – öppen för alla som söker efter mening och önskar komma närmare Gud. En del av oss har gråa hår men det finns också familjer med barn och ungdomar. Flera av församlingens medlemmar är mycket aktiva i samhället.

NI ÄR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ATT BESÖKA OSS.