Om oss

Vår församlingen bildades 1863 och har sedan dess varit verksam i bygden.

De flesta gudstjänster och samlingar sker i Equmeniakyrkan i Tvärud. Byggnaden är från tidigt 1900 tal och senaste renoveringen gjordes i början på 1990 talet.


De flesta söndagar kl 11.00 samlas vi till gudstjänst. (Se Kalendern)

I en vanlig gudstjänst har vi mellan 25-40 besökare. Vi samlas i ungefär en timme och gudstjänsten innehåller naturligtvis bön och lovsång – både de traditionella sångerna och de nya lovsångerna. Vi lyssnar till läsning av Guds ord och predikan över texten. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard tillsammans och alla är välkomna att delta.

Efter varje gudstjänst finns det tillfälle att stanna och fika och fortsätta gemenskapen runt fikabordet.

Vi ser oss själva som en varm och vänlig församling – öppen för alla som söker efter mening och önskar komma närmare Gud. En del av oss har gråa hår men det finns också familjer med barn och ungdomar. Flera av församlingens medlemmar är mycket aktiva i samhället.

NI ÄR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ATT BESÖKA OSS.