Gåvor

Vi vill vara hela livets kyrka med en bred verksamhet för alla åldrar. Vi vill möta människor genom hela livet, i alla livssituationer och erbjuda en öppen och välkomnande gemenskap.

Equmeniakyrkan i Gunnarskog uppbär inga bidrag från staten utan all verksamhet blir möjligt genom medlemmarnas och andras gåvor till församlingen. Detta kan till exempel ske genom kyrkoavgift eller insamling i samband med gudstjänst genom kollekt. Men även genom aktivt arbete som den årliga julmarknaden eller uthyrning av lokalerna.

Vill du ge en gåva?

Equmeniakyrkan Gunnarskog tar gärna emot gåvor till sin verksamhet. Det finns flera olika möjligheter att ge till församlingen. Bland nedanstående alternativ kan du välja det som passar bäst för dig.

Kollekt 

Det mest traditionella sättet att ge en gåva till en kyrkas verksamhet är ju genom kollekt i samband med en gudstjänst, alltså en kontant gåva. På detta sätt kan du naturligtvis alltid ge en gåva när du befinner dig på någon av våra gudstjänster.

Swish

I och med att kontanter i plånboken blir mer och mer ovanligt finns även en möjlighet att använda sig av vår swish. Om du har swish kan du använda vårt swishnummer: 123 228 91 55

Plus- eller bankgiro

Självklart kan du även använda dig av en bankgiroinbetalning. Vårt bankgironummer är 5100-3390.

Automatisk överföring

Om du på ett smidigt sätt vill ge en regelbunden gåva till församlingen kan automatisk överföring vara ett alternativ. Kontakta gärna Torbjörn Johansson för mer information.

Månadsgivare

Uppge vårt
församlingsnummer: 3728
Församlingsnamn: Equmeniakyrkan Gunnarskog

Bli månadsgivare direkt med hjälp av bankID tryck här

Kyrkoavgift

Ett annat bra sätt att bidra regelbundet till kyrkans verksamhet är att ansluta sig till kyrkoavgiftssystemet. Vårt församlingsnummer är 3728
Här kan du få mer information om Kyrkoavgiften.
Du kan också när det gäller detta få information av kassören.

Rikta din kyrkoavgift till Equmeniakyrkan Gunnarskog

Vi rekommenderar även regelbundet givande genom kyrkoavgiften. Genom att rikta kyrkoavgiften till Equmeniakyrkan Gunnarskog ger du oss ett regelbundet och långsiktigt stöd.

http://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/

Barn och ungdomsarbetet

Equmenia Gunnarskog – Gåvor till barn och ungdomsarbetet:
Bankgiro: 5157-0497, Swish: 123 608 38 28