Bild av Cody Davenport från .creationswap.com

…Begravning

När någon dör kan livet kännas tungt och tomt. Även i den svåra tiden av sorg och saknad finns kyrkan som en naturlig plats att söka hopp och tröst hos. Avskedet från den döde, delande av sorgen och smärtan samt bekännelse till det kristna hoppet och trösten för de levande är begravnings-gudstjänstens trefaldiga innebörd.

Tron på Jesu Kristi uppståndelse och evighetsperspektivet dominerar gudstjänsten, som även tar sikte på de levande såväl som den döde. Begravningsgudstjänsten är oftast en ljus högtid, där sorgen inte skyms undan, utan ljus och hopp tränger igenom.

Vi har inga egna kyrkogårdar utan använder de allmänna som finns.