…Dop och Välsignelse

I vår kyrka är dopet till Kristus Jesus ett enda och vi praktiserar det vid olika åldrar.

 Barndop

Då barn döps förväntas den personliga bekännelsen komma senare och den kristna undervisningen inriktas på denna bekännelse.

Församlingen har tillsammans med föräldrarna ett ansvar för den döpte, bland annat genom ett fint barn- och ungdomsarbetet med ett särskilt erbjudande i konfirmationsundervisningen.

 Troendedop

Då någon, som kan svara för sig själv blir döpt, utgör det en personlig bekännelse till Jesus Kristus en del av gudstjänsten. Bekännelsen kan utformas på många olika sätt.

Det är vanligt att man hälsas välkommen som medlem i församlingen i samband med dopet. Vid varje doptillfälle bekräftar församlingen som helhet sin tro och sitt medansvar för vittnesbörd och tjänst.

 Barnvälsignelse

Välsignelse av barn är en akt, som erbjuds de föräldrar som önskar att barnet självt ska ta ställning till frågan om dop senare i livet.

Innebörden är, att föräldrarna eller andra anhöriga i församlingens gemenskap tackar Gud för livet och för att barnen finns i Guds och i församlingens omsorg. De bär fram sitt barn för att det under bön och handpåläggning ska få ta emot Guds välsignelse. Förebilden för denna akt är berättelsen om hur Jesus välsignar barnen.