Bröd och vin Bild av Jason Watson från creationswap.com

…Nattvardsgudstjänst

Nattvarden är en helig måltid

Kvällen innan Jesus dog firade han måltid med sina lärjungar. Han välsignade brödet och vinet och uppmanade lärjungarna att fira gemensam måltid till hans minne.

Nattvarden är en helig måltid. Brödet och vinet är Kristi kropp och blod. När vi firar nattvard kommer vi ihåg Jesu död på korset. Han dog och tog på sig straffet i alla människors ställe.

Alla som tar emot nattvarden får sina synder förlåtna. När vi i tro på Kristus tar emot brödet och vinet blir det en andlig måltid som förenar oss med Kristus och ökar kärleken till vår nästa.

Det här händer inte bara genom att vi äter och dricker. Gud väcker vår tillförsikt till att Kristi kropp är livets bröd och Kristi blod är odödlighetens källa.

Nattvarden bekräftar det andliga liv som fått sin början i dopet och löftet om evigt liv. Det är en gemenskapens, glädjens och tacksägelsens måltid.

”Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16–17)

I nattvardens instiftelseord minns vi hur Jesus välsignade brödet och vinet vid den sista måltiden:

Jesus är närvarande i brödet och vinet

Den natten då Herren Jesus blev förrådd
tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
Tag och ät, detta är min kropp
som offras för er. Gör detta till minne av mig.

Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många,
till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den,
gör det till minne av mig.

Pastorn läser instiftelseorden, välsignar nattvardens bröd och vin. När brödet och vinet har välsignats är de Kristi kropp och blod.

Att ta emot nattvarden

Nattvard firas i gudstjänsten. Brödet kan man ta emot genom att räcka fram en öppen vänster hand som stöds av den högra. Vinet delas ut i små bägare, så kallade särkalkar. Ibland används gemensam kalk som alla doppar brödet i, i tur och ordning.

När brödet delas ut säger pastorn ”Jesu Kristi kropp, för dig utgiven”. Den pastor eller nattvardstjänare som delar ut vinet säger ”Jesu Kristi blod, för dig utgjutet”. Nattvardsgästen kan svara amen.

Nattvard firas ofta som så kallad kontinuerlig dukning. Det betyder att nattvardsgästen efter att ha tagit emot nattvarden och bett en kort bön ger plats för nästa person. När man lämnar nattvardsbordet brukar man ibland buga eller niga och göra korstecken. Slutorden uttalas först när alla har tagit emot nattvarden.

Brödet och vinet

Det tunna, vita, runda nattvardsbrödet kallas oblat. Det är cirka tre centimeter i diameter. På brödet finns ibland ett krucifix, alltså en bild av den korsfäste Jesus. Glutenfritt bröd har vanligtvis färgats med saffran så att det blivit gult.

Bröd Bild av Jason Watson från creationswap.com

Församlingen bakar

Församlingen kan också baka brödet. Då är det ett jäst bröd bakat på ljusa sädesslag. Vi använder nattvardsbröd som tillverkas i Indien och är glutenfritt

Vanligen rödvin

Nattvardsvinet är av tradition framställt av vindruvor. Vanligtvis använder vi rött alkoholfritt vin, men det går också att använda vitt alkoholfritt vin som nattvardsvin.

Specialönskemål

Församlingen kan i allmänhet också erbjuda glutenfritt eller laktosfritt bröd. Du kan på förhand säga till om laktosintolerans eller celiaki.

Vem kan delta?

Alla som vill möta Jesus Kristus i nattvarden och ta emot honom i sitt liv är välkommen att ta emot bröd och vin. Ett barn kan ta emot nattvarden i sällskap av en vuxen om den vuxne på ett lämpligt sätt har förklarat nattvardens innebörd för barnet. Barn kan också komma fram till nattvardsbordet för att bli välsignade.