…Vigsel

I vigseln bekräftar makar sin vilja att i kärlek leva tillsammans och med Guds hjälp och i församlingens gemenskap finna vägar för en gemensam framtid.

Äktenskapet karaktäriseras från kristen utgångspunkt av tre faktorer: Kärlek och vilja att dela livet tillsammans, löften om trohet samt det offentliga tillkännagivandet. Vigseln är ur den kristna kyrkans synpunkt en gudstjänst med bön om Guds välsignelse över dem som går in i ett äktenskap.

Tillsammans med pastorn utformar brudparet vigseln med text, sång och musikval.

Boktips

  • Kärlekens olika språk, av Gary Chapman
  • Sex Guden, av Bells
  • Äktenskapsboken, – Lee Nicky, Lee Sila