Medlemskap i Equmeniakyrkan Gunnarskog

Vi tror att ett aktivt val att vara en del av en lokal församling är något positivt och viktigt för en kristen. Ett sätt att göra detta aktiva val är att bli medlem.

För att vara medlem i Equmeniakyrkan krävs det att du kan omfatta den urkristna bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Som medlemmar kommer vi kanske ifrån olika sammanhang, vi kommer ifrån olika landsändar, länder och kulturer. Det innebär att vi kanske tänker lite olika i olika trosfrågor. För oss är dock det viktiga att vi förenas i vår tro på Jesus Kristus. Sedan vill vi gärna föra det goda samtal där vi får samtala om andra frågor också, för att öka förståelsen för varandra och vår kunskap om Gud och Guds ord och dess påverkan på våra liv.

Ett andligt hem

Som medlem i församlingen blir Equmeniakyrkan Gunnarskog ditt andliga hem. Vi vill vara en gemenskap där vi ser på varandra som systrar och bröder i Kristus, ja som en familj. Vi kan vara olika på många sätt, ha olika färdigheter och kunskaper, men vi förenas av vår tro på Jesus.

Delat ansvar

Som medlemmar i församlingen har vi ett delat ansvar för allt som sker i kyrkan. Det handlar bland annat om:

Ett andligt ansvar – att vi tillsammans ber för församlingen och vår bygd. Att vi tillsammans verkar för församlingens enhet, växt och andliga liv.

Ett praktiskt ansvar – att vi hjälps åt med de praktiska arbetet i församlingen. Vissa funktioner väljs vid årsmötet, andra saker organiseras på ett enklare sätt. Om du har idéer och tankar om hur du skulle vilja komma i funktion i vår församling är du välkommen att kontakta med pastorn eller ordföranden i församlingen

Ekonomiskt ansvar – att vi bidrar efter förmåga till att församlingens ekonomi går ihop. Vi får inga bidrag för den verksamhet vi bedriver utan bär tillsammans det ekonomiska ansvaret.

Ett beslutsfattande ansvar – att vi så långt som möjligt fattar beslut tillsammans genom att delta i församlingsmöten. Här finns möjlighet att få gehör för sina tankar och idéer samt att komma med konstruktiva förslag på hur församlingens verksamhet kan förbättras.

Ett evangeliserande ansvar – Församlingens vision är att göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Det kan vi göra genom vår verksamhet och våra gudstjänster men också genom att vi som medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att förmedla det kristna budskapet till människor vi möter i vår vardag.

Dop och medlemskap

Som kristen har du möjlighet att fira nattvard, döpa dig och bli medlem i en församling. Allting är erbjudanden. Samtidigt tror vi att det är gott för en kristen att fira nattvard, döpa sig och finna en kristen gemenskap. Om du inte är döpt vill vi därför gärna uppmana dig att döpa dig. Uppmaningen kommer ursprungligen ifrån Jesus som bad sina lärjungar att de skulle göra alla folk till lärjungar, döpa dem och lära dem alla de bud Jesus hade lärt dem. (Matt. 28:19-20)

Om du redan är döpt behöver du inte döpa om dig. Dopet är ett och gäller oavsett om du döptes som barn eller vuxen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av medlemskap, kontakta vår pastor så får du veta mer om församlingen och vad det innebär att vara medlem i Equmeniakyrkan. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt.

Du är varmt välkommen till oss!