Lilla apokalypsen Mark 13:5-37

Lilla apokalypsen Mark 13:5-37

Den stora apokalypsen är Uppenbarelseboken. Apokalyps är att tala om framtiden (den yttersta tiden) med ett rikt symbolspråk och med många bilder. Det behandlar en kommande tid med svåra prövningar som följs av ett gudomligt ingripande. Här hänger den klart samman med Templets fall, men är giltig hela tiden. Det är det längsta talet av Jesus i Markus och innehåller:

Svårigheter
Tröst

 • Falska messias kandidater                                        Se upp, så ingen bedrar er
 • Rykten om krig och krig                                   Låt inte skrämma er
 • Jordskalv och hungersnöd Början på födslovärkarna
 • Anklagas i domstolar, synagogor, ståthållare och kungar Som vittnen

Först måste evangeliet förkunnas för alla folk

 • När man för bort er Säg vad som läggs i er mun
 • Angivare bland bröderna, hatade av alla
  Håll ut till slutet
 • Den vanhelgande skändligheten (må den som läser …) Fly, detta är kulmen
 • Stort lidande Herren förkortar tiden
 • Falska frälsare och profeter Ta er i akt
 • Solen, månen och stjärnorna skakas Gen 1:14-16 Människosonen kommer o

samlar från 4 = skapelsen

Under den judiska revolten år 66-70 är allt detta en fasansfull verklighet för judar och judekristna.

V 5-6 Egw eimi Jag är Ex 3:14 Det är svårt att genomskåda de falska profeterna och att våga säga det är ännu svårare 1Kor 12:10. Många rebelledare utropade att de var Messias.

V 7 ”Låt inte skrämma er” Rädsla = otro, tillit = tro. Lita på Gud, allt ske i Herrens kraft. Inte i din egen.

V8 Hungersnöd blir det alltid under krig. Jordskalv är ett naturfenomen som Gud råder över. Födslovåndor symboliserar en ny fas i världsordningen. Man jämför världen med människolivets uppkomst, blomstring och försvinnande (återuppståndelse). Matt 19.28. Katastroferna är både tecken på den gamla världens sönderfall och den nya världens födelse. Uttrycket ”födslovärkar” förklaras inte närmare, antagligen var det ett välkänt begrepp för den sista tidens olyckor. Begreppet används i den judiska traditionen Jes 26:17, Jer 22:23, Mika 4:9 jmf Joh 16:21, 1Thess 5:3.

Samma sak uttrycks med ”Gud skapar allting nytt” Jes 65:17, 2Petr 3:13, Upp 21:1 och med att allt blir återställt Matt 17:11, återställelse apokatastasews Apg 3:21.

V 9 Om man vägrar gripa till svärd, så anses man vara landsförrädare och anklagas och straffas. Kom ihåg att ni står där som vittnen. Se det som en möjlighet att berätta om er tro.

V 10 Evangeliet till alla folk verkar vara en inkastad fras, men hör ihop med att vara vittnen. Domstolar och synagogor syftar på judiska inrättningar och ståthållare och kungar syftar på hedniska makthavare.

V 11 Mitt i alla svårigheter ska ni som alltid lita på Gud. Ni är inte övergivna, den heliga Anden är med er hela tiden som en försvarsadvokat.

V 12 Broder kan betyda både fysik bror och en troende människa. När romarna återtog landet åren 66-70 så gick man fram extremt hänsynslöst och många både hedningar och judar angav de judiska motståndsmännen. Antalet dödade judar kan ha varit procentuellt lika högt som under nazityskland.

V 13 De första kristna blev hatade av både romare och judar för sin icke vålds hållning. Bägge sidor krävde lojalitet. Den som står utanför kriget betraktas som suspekt av bägge sidor.

V 14 ”den vanhelgande skändligheten” syftar på ett hedniskt altare som selekuider kungen Antiochos IV Epifanes 168 f.Kr. lät sätta upp i Templet. Då upphörde offrandet i 3 år tills Templet renades och återinvigdes Dan 11:31, 12:11 (1Mack 1:54,2Mack 6:2). År 40-41 beordrar kejsar Caligula att det ska sättas upp en staty av honom själv som den inkarnerade Zeus i Templet. Det judiska folket lyckas hindra denna hädelse.

Sedan lägger Markus själv in en kommentar. Kanske för att det är farligt att tala klartext i denna fråga om evangeliet skulle granskas av romarna. Detta är enda gången han lägger in en kommentar.