Tankar kring bibeltexten Markus 11:1-11

Intåget i Jerusalem Mark 11:1-11

Romerska riket Guds rike

Pontius Pilatus rider på en stridshäst Jesus rider på en åsna, ett lastdjurs föl Sak 9:9

Vill synas och ser ut över folket Vill se folk i ögonen

Upp i från väster (Caesarea Maritima 9 mil) Nedför Olivberget i öster (Nasaret 16 mil)

Militär procession, pompa och ståt Väl planerat, spontan känsla v. 8, Joh 12:12-19

Kavalleriet och fotfolk med blanka vapen Folket ropar Hosianna (Herre hjälp)

Makt demonstration, höga dignitärer Politisk demonstration, lägre samhällsskiktet

Talar maktspråk med vapen i hand Icke våld Matt 26:51-54, Luk 22:35-38, 49-51

Bor i Antoniaborgen nära templet Bor hos vänner i den lilla byn Betania

Pilatus är romersk prokurator 26 – 36 Verksam omkring år 30-33

Kejsar Augustus 27 f.Kr – 14 e.Kr

Guds (Apollos) son, jordisk mor Atia Guds son, jordisk mor Maria Matt 1:18

Tituleras: Herre, frälsare och den som kom med Herre, frälsare, Davids son, Människosonen

”Fred på jorden” Pax Romana. Fredsfurste Jes 9:2-7, Mika 4:3-4, Sak 9:9-10

Efter döden upptogs han bland gudarna. På Guds högra sida Ps 110:1, Luk 22:28-30

Tiberius 14-37 m.fl. hade samma titlar. Sträva inte efter världslig makt Luk 22:25-27

Pilatus personifierar romersk makt och teologi. Jesus personifierar Guds rike Luk 4:18-19

Bygger på makt, ära och våld Bygger på tjänande Joh 13:1-17

Kom för att kontrollera ordningen vid högtiderna Kom för att fira påsk Mark 14:12-25

Särskilt vid påsken till minne av Exodus Nytt Exodus Luk 4:18-19, Joh 18:36

Romarna fruktar bara vapenmakt. De bryr sig inte om obegripliga symbolhandlingar. Det judiska ledarskapet förstår symboliken och agerar därför kraftfullt.

Jesus utmanar hela tiden till ett ställningstagande: Vilken sida väljer du?